Nazwa usługi: Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • wniosek o udzielenie ulgi uznaniowej (załącznik lub sporządzony samodzielnie),
    wniosek winien zawierać dane identyfikujące wnioskodawcę,
  • określenie rodzaju ulgi będącej przedmiotem wniosku,
  • uzasadnienie wniosku – podanie okoliczności umożliwiających zapłatę podatku w późniejszym terminie,
  • przedstawienie dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację finansową, na która powołuje się podatnik, zdarzenie losowe,
  • informacja o otrzymanej pomocy publicznej z okresu 2 lat poprzedzających złożenie
    wniosku oraz w roku bieżącym.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 892